Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Anarkoindividualismi

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Anarkoindividualismi on individualismin ja anarkismin yhdistävä aate. Usein anarkoindividualismilla tarkoitetaan anarkokapitalismia verrattuna anarkismin kollektiiviisin muotoihin kuten anarkokommunismiin tai anarkosyndikalismiin. Varsinkin kapitalismia vastustavat anarkistit kuitenkin tarkoittavat anarkoindividualismilla kapitalismia vastustavaa ja sosialistista anarkismia, joka ei kuitenkaan pyri kollektivismiin tai kommunismiin. Tunnettuja 1800-luvun anarkoinvidualisteja olivat Max Stirner, Benjamin Tucker ja Lysander Spooner. Moderni anarkokapitalismi, kuten myös vasemmistolibertarismi on saanut vaikutteita menneestä anarkoindividualismista.

Luokka:Anarkismi