Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Anarkosyndikalismi

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Anarkosyndikalismi on anarkismin haara, joka keskittyy työväenliikeeseen. "Syndicalisme" on ranskankielinen sana, joka merkitsee ammattiyhdistysliikettä. Anarkosyndikalistit näkevät ammattiliitot potentiaalisena voimana vallankumouksellisen yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisessa ja kapitalismin sekä valtion kaatamisessa. Anarkosyndikalistit haluavat korvata kapitalismin ja valtiot työläisten itse demokraattisesti organisoimalla päätöksenteolla. Anarkosyndikalistit pyrkivät lakkauttamaan palkkajärjestelmän ja tuotantovälineiden yksityisomistuksen, joiden he uskovat johtavan luokkaeroihin. Anarkosyndikalismi on pysynyt suosittuna ja aktiivisena anarkismin koulukuntana ja sillä on monia tunnettuja kannattajia sekä nykyisin monia aktiivisia organisaatioita.

Katso myös[edit]

Kirjallisuutta[edit]

Luokka:Anarkismi